[an error occurred while processing the directive]

Aktualizacja: 15 stycznia 2016 roku

Polscy astronomowie uzyskali w latach 2003 – 2012 następujące alokacje czasu obserwacyjnego na teleskopach w SAAO:

Rok 2012

Obserwator Czas
I kwartał
II kwartał
Gładkowski 1 tydzień
Hajduk 2 tygodnie
Ratajczak 1 tydzień
Pigulski/Zahajkiewicz 2 tygodnie
Zahajkiewicz 1 tydzień
III kwartał
IV kwartał
Góski 3 tygodnie

Rok 2011

 • Kwartał 1: Sybilski/Kozłowski - 2 tygodnie
 • Kwartał 1: Hajduk - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Kwiatkowski - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Górski - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Górny - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Ratajczak - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Hajduk - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Kołaczkowski - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Hajduk - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Baran - 1 tydzień

Rok 2010

 • Kwartał 1: Pigulski - 3 tygodnie
 • Kwartał 2: Borczyk - 3 tygodnie
 • Kwartał 2: Polińska - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Waniak - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Górski - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Gochna - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Hełminiak/Sybilski - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Hajduk - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Baran - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Konacki - 1 tydzień

Rok 2009

 • Kwartał 1: Hajduk - 2 tygodnie
 • Kwartał 1: Kałużny - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Waniak - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Pigulski - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Kopacki - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Marciniak - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Baran - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Gromadzki - 1 tydzień

Rok 2008

 • Kwartał 1: Hełminiak - 3 tygodnie
 • Kwartał 1: Michalska - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Kopacki - 1 tydzień
 • Kawrtał 2: Pietrzyński - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Hełminiak - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Marciniak - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Rutkowski - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Pych - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Gromadzki - 2 tygodnie
 • Kwartał 4: Kałużny - 2 tygodnie
 • Kwartał 4: Hełminiak - 1 tydzień

Rok 2007

 • Kwartał 1: Hełminiak - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Marciniak - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Złoczewski - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Kopacki - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Pych - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Michałowski - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Olech/Smak - 4 tygodnie
 • Kwartał 4: Mikołajewska - 1 tydzień

Rok 2006

 • Kwartał 1: Koziel - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Konacki - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Górny - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Siwak - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Koziel - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Górny - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Michałowski - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Hełminiak - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Gromadzki - 2 tygodnie

Rok 2005

 • Kwartał 2: Siwak - 2 tygodnie
 • Kwartał 2: Hajduk - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Michałowski - 2 tygodnie
 • Kwartał 3: Górny - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Kałużny - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Mikołajewska - 2 tygodnie

Rok 2004

 • Kwartał 1: Jerzykiewicz/Thebe Medupe - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Górny - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Kałużny/Pych - 1 tydzień

Rok 2003

 • Kwartał 1: Baran- 2 tygodnie
 • Kwartał 1: Ogłoza - 1 tydzień
 • Kwartał 2: Górny - 1 tydzień
 • Kwartał 3: Czart - 1 tydzień
 • Kwartał 4: Pigulski - 3 tygodnie
 • Kwartał 4: Zoła/Baran - 2 tygodnie