PL EN


2006

2006.12.01

Do połowy grudnia można składać wnioski obserwacyjne na okres od 15 grudnia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. W tym czasie jedynym dostępnym instrumentem będzie SALTICAM. Tym razem propozale mają być przygotowane za pomocą najnowszej wersji skryptu Java o nazwie PIPT.
Szczegóły na stronie http://www.salt.ac.za/proposing/proposal-instructions/

2006.11.27

Nowa runda przyjmowania wniosków na obserwajce za pomocą instrumentu SALTICAM ma rozpocząć się 1 grudnia 2006 roku.
Szczegółowe informacje można znaleźć w ostatnim SALTNews dostępnym na stronie http://www.salt.ac.za/ w menu "Partners login". Hasło dostępu można uzyskać od lokalnych członków Rady Użytkowników lub od pych@camk.edu.pl

Biuletyn SALT - listopad 2006
2006.08.11

Do tej pory udało się wykonać okolo 75% obserwacji przyjętych do realizacji w ramach "specjalnego" programu weryfikacji instrumentow. Okazało się, że brakuje obiektów nadających się do obserwacji w trudnych warunkach (np. w czasie pełni Księżyca, przez cienkie chmury, przy słabym seeingu). W związku z tym można składać "szybkie" propozale na obserwacje stosunkowo jasnych obiektów, które wystarczy obserwować przez kilka godzin i to w trudnych warunkach.

Nadal można wykonywać jedynie obserwacje za pomocą spektrografu RSS w trybie długiej szczeliny (jeden obiekt) oraz obrazy za pomocą kamery SALTICAM.

Propozale można kierować na adres emailowy: submit@salt.ac.za
Sposób przygotowania propozali ma być taki sam, jak w fazie weryfikacji.

Biuletyn SALT - sierpień 2006
2006.03.10

Komitet kierujący obserwatorium SALT wstrzymał do odwołania przyjmowanie wniosków obserwacyjnych na przedłużoną fazę weryfikacji instrumentów SALTICAM i RSS. Wcześniej przyjęte projekty będą realizowane w miarę możliwości technicznych i postępów przy konfgurowaniu teleskopu i jego instrumentów.

Biuletyn SALT - marzec 2006
2006.02.07

Termin składania wniosków obserwacyjnych na przedłużoną fazę weryfikacji instrumentów rozpoczynającą się 2 maja 2006 r. został ustalony na 19 marca 2006 r.

2006.01.06

Semestr 1.1 został przesunięty w przyszłość. Faza weryfikacji instrumentów będzie kontynuowana w okresie po 2 maja 2006 r. Wnioski na ten etap fazy weryfikacji można będzie składać prawdopodobnie do końca lutego 2006 r., ale ostateczny termin nie został jeszcze ustalony.

2006.01.02

Nowy termin składania wniosków obserwacyjnych na semestr 1.1: 5 luty 2006 r.
Więcej informacji na ten temat można znaleść na stronie:
2005

2005.11.10

inauguracja.png

2005.10.27

Przedłużona faza weryfikacji instrumentów SALTICAM i PFIS obejmuje okres
od 31 stycznia do 1 maja 2006 roku.
Termin składania wniosków na tę fazę upływa 27 listopada 2005 roku.

Semestr 1.1 obserwacji rozpocznie się 2 maja 2006 roku. Termin składania wniosków na tę fazę upływa 22 stycznia 2006 roku.

2005.10.11

PFIS - spektrograf niskiej rozdzielczości został z powodzeniem zamontowany w ognisku pierwotrnym teleskopu.

2005.10.05

Faza weryfikacji instrumentów SALTICAM i PFIS została przedłużona do 31 marca 2006 roku. Termin składania wniosków obserwacyjnych na okres od 1 stycznia 31 marca 2006 roku wyznaczono na 30 listopada 2005 roku.

2005.09.01

SALT First Light

2005.06.20

Termin składania wniosków na PFIS został przesunięty na 31 lipca 2005 roku.
Początek obserwacji w fazie weryfikacji przewidziany jest na 15 wrzesnia 2005 roku.

2005.04.28

27 kwietnia 2005 roku został zainstalowany ostatni segment głównego zwierciadła. Jest ono już kompletne.

2005.04.28

Kod źródłowy (Fortran) programu do obliczania stosunku sygnału do szumu dla kamery SALTICAM (autor Janusz Kałużny):

Deklaracja dostępności       |       Webmaster: pych@camk.edu.pl