PL EN


Obserwacje

Mając na względzie efektywne wykorzystanie danych uzyskiwanych w ramach polskiego czasu obserwacyjnego na teleskopie SALT Rada postanawia:

  1. Obserwacje uzyskane w ramach normalnych jedno-semestralnych programów stają się dostępne dla polskiej społeczności astronomicznej po upływie 12 miesiecy od zakończenia danego semestru.
  2. W przypadku programów wymagających obserwacji przez szereg semestrów kierownik projektu może wystapić do Rady Użytkowników o nadanie programowi statusu długoterminowego. Taki status może być nadawany programom wymagającym dłuższego moniotorowania z góry określonej grupy obiektów lub realizacji programu typu przeglądowego. Chęć obserwowania przez szereg semestrów obiektów podobnego typu nie musi oznaczać, że dany program zostanie uznany za długoterminowy. W przypadku programów długoterminowych dane będą udostępniane polskiej społeczności po 18 miesiącach od zakończenia ostatniego semestru obserwacji.
  3. Wszystkie obserwacje będą umieszczane w otwartej publicznej bazie danych po upływie 3 lat od zakończenia ostatniego semestru obserwacji w ramach danego programu.


Wstęp


Krótki opis teleskopu SALT dla osób, które chciałyby złożyć wniosek obserwacyjny.

Zarejestrowani użytkownicy tutaj mogą zalogować się do: SALT Web Manager

Dostępne obecnie instrumenty to:

  • kamera CCD - SALTICAM,
  • spektrograf średniej rozdzielczości - Robert Stobie Spectrograf (RSS),
  • spectrograf wysokiej rozdzielczości - HRS,
  • płyta mikrokanałowa do bardzo szybkiej fotometrii - The Berkeley Visible Imaging Tube (BVIT).

Programy wymagające dostępu do nieba północnego będzie można realizować na teleskopie HET (www.as.utexas.edu/mcdonald/het) oddając w zamian czas na SALT-cie.

Obserwacje wykonywane są wyłącznie w trybie „kolejkowym”. Oznacza to, że programy zakwalifikowane do realizacji realizowane są przez personel SALT-a bez udziału autora projektu. Po zakończeniu gromadzenia danych otrzyma on zebrany materiał (przynajmniej częściowo przeprocesowany). Rozważana jest możliwość zdalnego dostępu do fragmentarycznych obserwacji kompletowanych w ramach danego projektu.

Strona polska dysponuje 10% czasu teleskopu. Zgodnie z obecnymi specyfikacjami około 330 nocy rocznie będzie przeznaczone na obserwacje. Ponieważ średnio 75% nocy w SAAO nadaje się do obserwacji to możemy w praktyce liczyć na około 25 nocy rocznie. Będą one przypadać na różne fazy Księżyca. Ocena i ranking polskich propozali dokonywana jest przez Radę Użytkowników. O terminie i sposobie składania aplikacji polskie placówki astronomiczne będą zawiadamiane ze stosownym wyprzedzeniem.

Szereg cennych wskazówek dotyczących planowania obserwacji na SALT-cie podane jest na stronie http://astronomers.salt.ac.za/proposals/

Astronomowie polscy mogą też aplikować o czas na pozostałych teleskopach SAAO. Członkowie konsorcjum SALT mają pierwszeństwo przy aplikacjach o 20% czasu udostępnianego zewnętrznym obserwatorom przez SAAO. Informacja o dostępnych instrumentach dostępna jest na stronie http://www.saao.ac.za/science/instrumentation-division/

Instrukcja do składania aplikacji o czas obserwacyjny dostępna jest na stronie http://www.saao.ac.za/science/observing/telescope-time-applications/


Polscy astronomowie uzyskali dotąd następujące alokacje czasu obserwacyjnego na teleskopach w SAAO:

Rok 2021

Obserwator Teleskop Czas
I kwartał
Siwak 1.0 m 1 tydzień
II kwartał
Sowicka 1.0 m 1 tydzień
Gałan 1.9 m 2 tygodnie
Kurowski 1.9 m 2 tygodnie

Rok 2020

Obserwator Teleskop Czas
I kwartał
Handler 1.9 m 3 tygodnie
II kwartał
Kurowski/Waniak 1.9 m 2 tygodnie
Gałan 1.9 m 2 tygodnie
III kwartał
IV kwartał
Siwak 1.0 m 3 tygodnie

Rok 2019

Obserwator Teleskop Czas
I kwartał
II kwartał
Pienkowski 1.9 m 1 tydzień
Handler 1.9 m 2 tygodnie

Rok 2018

Obserwator Teleskop Czas
I kwartał
Handler 1.9 m 1 tydzień
II kwartał
Pienkowski 1.9 m 1 tydzień
Siwak 1.9 m 1 tydzień
Ogłoza 1.0 m 1 tydzień
IV kwartał
Pienkowski 1.9 m 1 tydzień

Rok 2017

Obserwator Teleskop Czas
I kwartał
Siwak 1.9 m 2 tygodnie
II kwartał
Mikołajewska 1.9 m 2 tygodnie
IV kwartał
Gałan 1.9 m 2 tygodnie

Rok 2016

Obserwator Teleskop Czas
I kwartał
Siwak / Ogłoza 1.0 m 3 tygodnie
IV kwartał
Bańkowicz 1.9 m 2 tygodnie

Rok 2015

Obserwator Czas
I kwartał
Kołaczkowski 3 tygodnie
Siwak 2 tygodnie
II kwartał
Litwicki 2 tygodnie
III kwartał
IV kwartał
Wielgórski 2 tygodnie
Pietrzyński 2 tygodnie
Kopacki 1 tydzień
Kaczmarek 2 tygodnie


Alokacje uzyskane w latach 2003 – 2014


Deklaracja dostępności       |       Webmaster: pych@camk.edu.pl