PL EN


SALT High Resolution Spectrograph (SALT-HRS)

Spektrograf Echelle

W lipcu 2007 roku został podpisany kontrakt pomiędzy Fundacją SALT a University of Durham's Centre for Advanced Instrumentation (CfAI) na zbudowanie zasilanego światłowodem spektrografu wysokiej rozdzielczości dla teleskopu SALT (SALT-HRS).

Zgodnie z przedstawionym projektem HRS będzie spektrografem typu Echelle. Instrument będzie umieszczony w izolowanym pomieszczeniu pod platformą teleskopu, a światło będzie do niego doprowadzane przy pomocy wiązki światłowodów. Kompletne widmo będzie można otrzymać dla zakresu od 370 do 890 nm. Zakres dostępnej rozdzielczości to R=16500-65000 (R=δλ/λ). W podstawowym modzie instrument będzie pozwalał uzyskać widmo pojedynczego obiektu oraz tła obok niego (będzie możliwe porządne odjęcie tła). Kosztem zmniejszenia zakresu widma w długościach fal oraz utraty części światła można będzie uzyskiwać widma kilku obiektów jednocześnie.

Zgodnie z obecnymi ocenami HRS będzie pozwalał na pomiary prędkości radialnych z dokładnością nie gorszą niż ok. 10 m/s. Czynnikiem najbardziej ograniczającym osiągalną dokładność jest fakt zmieniającej się w trakcie integracji efektywnej powierzchni lustra.

Zadaniem zespołu budującego HRS jest osiągnięcie wydajności instrumentu nie gorszej niż UVES/VLT. Pozniższa tabelka pokazuje przy jakiej wielkości gwiazdowej osiągany jest S/N=100 dla kilku wartości R:

hrs.png


Deklaracja dostępności       |       Webmaster: pych@camk.edu.pl