PL EN


SALTICAM

The SALT imaging and acquisition camera

Instrument ten jest mozaikową kamerą zawierającą 2 chipy CCD o rozmiarach 2Kx4K.

SALTICAM spełnia trojaką rolę. Po pierwsze jest używany do testowania optyki samego teleskopu poprzez wykonywanie bezpośrednich ekspozycji (bez udziału dodatkowych elementów optycznych). Po drugie w SALTICAM jest używana do precyzyjnego ustawiania teleskopu na zadanym polu. W szczególności pozwoli to, przy wykorzystaniu techniki offsetowej, na ustawianie bardzo słabych obiektów w szczelinie spektrografu. W trzecim modzie kamera jest używana do uzyskiwania obrazów pola o rozmiarze 8x8 arcmin^2. W modach 2 i 3 kamera obserwuje poprzez dodatkowy system optyczny zmieniający efektywną ogniskową teleskopu.

Poza standardowymi filtrami UBVRI kamera będzie mogła wykorzystywać zestawy innych filtrów w tym zestawy dostarczone przez autora danego programu. Przy binowaniu 2x2 czytanie całego obrazu będzie trwało 4.6 s. W modzie z transferem obrazu (tylko połowa pola jest eksponowana) szybkość odczytu będzie wynosić 2.4s. Najkrótsze możliwe ekspozycje wykonywane w tzw. „slot mode” będą dawały rozdzielczość czasową rzędu 0.10 s, ale będzie się to odbywać kosztem redukcji pola widzenia do poziomego paska o wysokości 100 pixeli. Rozważana jest możliwość wyposażenia kamery w pryzmat co dałoby możliwość robienia widm małej rozdzielczości.

Zasięg kamera ograniczony jest głównie poprzez tło nieba i ze względu na jakość obrazów dawanych przez SALT nie należy się spodziewać aby była ona konkurencyjnym narzędziem do obserwacji skrajnie słabych obiektów. Zapewne zasięg 10% fotometrii będzie ograniczony do około 25 mag w pasmach B i V. Interesujące nisze obserwacyjne to przykładowo: „szybka” fotometria słabych obiektów, szczególnie w zakresie UV; głębokie ekspozycje w wąskich filtrach; długoterminowe monitorowanie słabych obiektów o skali zmienności nie krótszej niż kilka dni.Deklaracja dostępności       |       Webmaster: pych@camk.edu.pl